Afhængighed

Coaching og spørgeteknikker til behandling af afhængighed (4 dage)
 
DATOER FOR AFHOLDELSE AF KURSET:

Der er pt. ikke planlagt nogle datoer for dette kursus, men kontakt mig alligevel gerne, hvis du er interesseret

UNDERVISER: 

Anette Bækkelund

PRIS: 

kr. 4.000,- inkl. morgenmad/kaffe/the/frugt samt eftermiddagskage

LÆR AT BEARBEJDE AFHÆNGIGHEDER!

Der er mange grunde til, at man får problemer med afhængighed – det kan være forskellige former for tab, sorg, ulykker, skilsmisser m.v.
På kurset lærer man at anvende teknikker til at bearbejde de tanker, følelser og handlinger, der knytter sig direkte til de konfliktchok, der skaber trangen til stimulanser.
Du uddannes til coach og lærer spørgeteknikker, der specifikt egner sig til at arbejde med afhængighed. Her indgår den grundviden kursisterne har til TFT, og der bliver trænet intensivt i at kombinere coachteknikker og Tankefeltterapi.
Da afhængighed som nævnt kan udspringe af vidt forskellige traumer, bliver du klædt på til at arbejde dig frem til klientens specifkke konfliktchok, samt at behandle dem effektivt.
Du kan i et vist omfang få arbejdet med dine egne traumer i løbet af kurset, der er dog ingen garanti for, at alle når at få egenterapi i løbet af de 4 kursusdage.

 

DET PRAKTISKE

Du kan efterfølgende gentage kurset for kr. 1.000,-

BEMÆRK: Det er en forudsætning for at blive tilmeldt Traumehealingskurset, at du har gennemført TFT-grundkurset.

Kurset indgår i den samlede uddannelse til Psykoterapeut efter Brooksgrove-metoden.

Kurset afholdes i vore kursuslokaler på Christianslundsvej 88, 2. sal, Nyborg. Det er ikke muligt at overnatte på kursus-/uddannelsesstedet, men der er gode overnatningsmuligheder i gå-afstand fra kursusstedet.

Tilmelding:
Send mig en sms på 22 43 62 61 med navn, adresse, tlf. og mail, hvorefter jeg sender dig en faktura. Du er tilmeldt kurset når fakturaen er betalt.
Du er velkommen til at kontakte mig på tlf. 22 43 62 61, hvis du har brug for mere information.