Handelsvilkår

Tilmelding og betingelser
 

HANDELSEBETINGELSER:

Nye betingelser omkring Persondataloven:

 1. Aflysning af tid ifm personlig terapi
 2. Sikker betaling
 3. Persondata-oplysninger
 4. Priser
 5. Nyhedsbrev
 6. Vores oplysninger

  Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse senest dagen før den aftalte tid kl. 16.

  For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os dette pr. sms/tlf eller mail.
  Fortrydelsefristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen udløber, dagen før den aftalte tid senest kl. 16.

Såfremt behandling bliver annulleret senere end det tidspunkt, vil du alligevel blive faktureret det fulde beløb på kr. 900 for en behandling. Hvis det drejer sig om kursus, vil beløbet ikke blive tilbagbetalt, hvis du har fået tilsendt din faktura.

Klageadgang
Du har adgang til at klage til Forbrugerklagenævnet, hvis du er utilfreds med behandlingen. Forbrugerklagenævnet: https://minsag.forbrug.dk/FKVWeb/CheckComplaintStart.aspx

Lovvalg og værneting
Enhver aftale indgået mellem os under anvendelse af disse Betingelser er underlagt dansk ret. Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med vores aftale, herunder aftalens eksistens eller gyldighed, skal indbringes for en kompetent domstol i Danmark.

Garanti
Der er ingen garanti for effektiviteten af behandlingen eller kurset.

2. Sikker betaling
Du kan altid være sikker på at dine oplysninger er fortrolige og sikrede når du handler hos anettebaekkelund.dk eller Brooksgrove.

3. Personoplysninger
Ved personoplysninger forstås enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Ved at benytte anettebaekkelund.dk & Brooksgrove accepterer du, at vi registrerer og behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med nedenstående.

Anettebaekkelund.dk og Brooksgrove respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personoplysninger, som du giver på anettebaekkelund.dk & Brooksgrove. Desuden er vi opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af dine personoplysninger. Anettebaekkelund.dk & Brooksgrove registrerer og behandler personoplysninger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor.

 

Anettebaekkelund.dk  & Brooksgrove har dog brug for visse personoplysninger for at kunne behandle dig og levere information, nyheder og andre tjenester til dig. Vi registrerer og behandler derfor personoplysninger om dig, som du selv afgiver, eksempelvis når du:

 • sender en mail
 • sender en forespøgsel, klage eller giver os fedback
 • deltager i en konkurrence eller
 • i øvrigt giver personoplysninger til os via www.anettebaekkelund.dk eller på anden måde.

 

Ved afgivelse af personoplysninger samtykker du i, at anettebaekkelund.dk og Brooksgrove behandler personoplysningerne, herunder at anettebaekkelund.dk og Brooksgrove:

 • registrerer de personoplysninger, du afgiver
 • registrerer oplysninger om de behandlinger og kurser du har købt både på journal og økonomisystem

Anettebaekkelund.dk og Brooksgrove overdrager, sælger eller på anden måde videregiver ikke dine personoplysninger til tredjepart.

Anettebaekkelund.dk og Brooksgrove opbevarer ikke informationer om dine betalingsmidler, for eksempel kort-numre på betalingskort, bankkontonumre eller lignende.

Formålet med registreringen og behandlingen af personoplysninger er at kunne bruge de personlige oplysning i en personjournal for at kunne lave den meste effektive behandling.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er dit samtykke.

Personoplysninger opbevares i 5 år for at opfylde bogføringslovens bestemmelser. Personoplysninger opbevares i Danmark.

Du har til enhver tid ret til at:

 • få oplyst, hvilke personoplysninger, anettebaekkelund.dk og Brooksgrove har registreret om dig
 • få rettet ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante personoplysninger
 • få overflyttet sine registrerede personoplysninger til tredjemand
 • bede om at få slettet alle personoplysninger.

Du kan til enhver tid trække samtykke til behandling af personoplysninger hos anettebaekkelund.dk  og Brooksgrove tilbage. Dette påvirker dog ikke lovligheden af den hidtidige behandling, der er baseret på samtykket inden tilbagetrækningen heraf.

Den dataansvarlige er

Anette Bækkelund
Christianslundsvej 88
5800 Nyborg
CVR. nr.: 33130309

Ethvert spørgsmål og enhver anmodning, begæring eller henvendelse i øvrigt vedr. persondata skal ske skriftligt til anette.baekkelund@gmail.com

Klage over Anette Bækkelund og Brooksgroves behandling af personoplysninger kan rettes til

Datatilsynet
Borgergade 28,5
1300 København K

dt@datatilsynet.dk

www.datatilsynet.dk

4. Priser
Alle priserne er faste priser, men der kan komme ændringer som varsles 1 måned på hjemmesiden og i klinikken 1 mdr. før ændringen træder i kraft.

Mine kurser og behandlinger er momsfritaget.

Behandling og kursus accepteret
Efter behandlingen vil du modtage en faktura på mail som skal betales senest 7 dage efter behandingen. Såfremt denne ikke sker, vil der blive rykket for fakturaen og hvis den ikke betales inden for 14 dagen, vil sagen blive videresendt til inddrivelse hos min advokat.

Når du har tilmeldt dig et kursus, vil du samme dag få en faktura og når denne er betalt, bliver du endelig skrevet op til kursuset. Hvis du aflyser kurset, når betaling har fundet sted, vil du ikke få pengene tilbage, ej heller overføre det til et andet kursus eller en anden dag.

Der kan være kurser som er vi vil nød til at aflyse, også vil du naturligvis få hele beløbet retur på kontoen. Du vil altid blive kontaktet hvis vi annullerer kurser, eller aflyser din tid.

Du vil blive kontaktet pr. e-mail, det er derfor vigtigt at din e-mail er korrekt og at du tjekker den jævnligt.

EAN kunder, du kan som offentlig virksomhed betale for dine medarbejders behandling med dit EAN nummer. Fakturen vil derefter blive oprettet i EAN-nummeret og fakturaen sendt på mail til dette EAN-nummer.  Fakturaen skal betales senest 7 dage efter fremsendelse af fakturaen.

5. Nyhedsbrev

Når du er kunde hos anette.baekkelund.dk & Brooksgrove giver du lov til at vi må sende dig et Nyhedsbrev.
 
Vores oplysninger:

Terapeut Anette Bækkelund & Brooksgrove
Christianslundsvej 88
5800 Nyborg
Tlf: 22436261
E-mail: anette.baekkelund@gmail.com
Cvr nummer  33130309/36057327