Studieordning og formål

PSYKOTERAPEUTisk uddannelse EFTER BROOKSGROVE-METODEN
 

Uddannelsen Psykoterapeutisk uddannelse efter Brooksgrove-metoden tager udgangspunkt i energetisk psykologi (celle- og urbiologi).

De studerende opnår færdigheder, viden og kompetencer, der gør dem i stand til at udrede og behandle psykiske sygdomme. De får såvel personligt som fagligt udbytte af uddannelsen, der omfatter energetisk psykologi, kroppens intelligens og cellehukommelse samt fagets etik.
Energetisk psykologi definerer krop, sind og ånd som et samlet hele, og behandling efter denne metode påvirker såvel underbevidsthed som kroppens intelligens og cellhukommelse.

Brooksgrove Education sikrer, at færdiguddannede psykoterapeuter efter denne metode kan møde og behandle klienter på en etisk og fagligt kvalificeret måde, og at de efterfølgende kan praktisere som psykoterapeuter.
De studerende tilmelder sig de forskellige moduler individuelt, og der gives merit for allerede bestående moduler. Ønskes merit foretager Brooksgrove Education individuel meritvurdering.
Uddannelsen skal være afsluttet med bestået eksamen senest 6 år efter første bestående modul.

Der afholdes deleksamen efter gennemført

– TFT-modul (mundtlig- og skriftlig eksamen)
– Hypnoseterapi (mundtlig- og skriftlig eksamen + prøveklient med resultat)
– Regressionsterapi (mundtlig- og skriftlig eksamen)
– METAsundhed (skriftlig eksamen)

Endvidere afholdes endelig eksamen, når den studerende har gennemført alle moduler sammen med 150 timers klientarbejde. Den endelige eksamen består af 2 timers skriftlig prøve samt en 2 timers mundtlig eksamen (omfatter behandling af ekstern klient).
Disse hovedretninger kombineres med andre relevante psykoterapeutiske metoder, teknikker og redskaber. Den studerende bliver i stand til at arbejde på en sådan måde, at psyke og krop forbindes.

Der vil under hele uddannelsen være mulighed for supervision på allerede beståede moduler op til 3 gange om måneden hos Brooksgrove Education, og de studerende modtager egenterapi og supervision. Ønsker den studerende supervision og egenterapi hos anden udbyder, skal der foreligge accept fra Brooksgrove Education, hvis timerne skal indgå i uddannelsen.

Uddannelsen opfylder Skats uddannelseskrav for at udføre momsfritaget sygdomsbehandling.

 

UNDERVISNINGEN

Et undervisningsår består af moduler, som den studerende selv har sammensat ud fra Brooksgroves kriterier herfor. Hertil kommer supervisioner, egenterapi og klientarbejde, som må påbegyndes efter første bestående modul.

Undervisningen foregår i dagtimerne i tidsrummet 9-16.
Uddannelsen inddrager de studerendes personlige oplevelser og udfordringer allerede ved påbegyndelse af 1. modul. Der veksles mellem teori og praktiske øvelser i uddannelse. Endvidere vil klienter udefra blive inddraget i undervisningen, så den studerende fra start bliver tryg ved at møde og arbejde med de udfordringer, som dukker op i behandlingen. På den måde opnåes størst mulig udviklingsmæssigt udbytte for de studerende.

De studernde tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at arbejde med klienter med lette til middelsvære problematikker, som f.eks.:

– Lettere depressive tilstande
– Angst
– Vrede
– Fobier (f.eks. edderkopper, slanger, små rum)
– Livskriser
– Afhængighed (f.eks. rygning, sukker)
– Lavt selvværd
– Sorg
– Stress
– Modløshed
– Tvangstanker og tvangshandlinger
– Søvnløshed
– Læsevanskeligheder
– Dødsangst

De studerende undervises endvidere i Etik og Klinikdrift.
Undervisningen i Klinikdrift gennemføres af Jens Bækkelund, som er civiløkonom, HD og ekspert i Skats regler for lønsumsafgiftspligt og momsfritagelse (16 års ansættelse som underviser og specielkonsulent hos Skat). Jens driver nu selvstændig virksomhed som konsulent for nystartede virksomheder og iværksættere inden for alle brancher. Du kan læse mere om Jens på www.jbconsulting.dk.

Det er muligt at gå til eksamen, når alle moduler er gennemført og den studerende har opnået 150 timers praktisk erfaring.

Uddannelsens hovedretninger kombineres med forskellige psykoterapeutiske metoder, teknikker og redskaber samt forståelse af den klassiske psykologi. Denne kombination gør de studerende i stand til at arbejde med fysiske, kropslige problemstillinger og binde disse sammen med den samtidige mentale og følelsesmæssige påvirkning.
I undervisningen kombinerer vi fysiske (cellebiologiske) og psykologiske (følelsesmæssige) problemstillinger. Krop, sind og ånd hænger sammen som en helhed.

Du kan se fordelingen af timerne under punktet Studieplan.