Traumehealing

Overbygning (4 dage)
 
DATOER FOR AFHOLDELSE AF KURSET:

Der er pt. ikke planlagt nogle datoer for dette kursus, men kontakt mig alligevel gerne, hvis du er interesseret

UNDERVISER: 

Anette Bækkelund

PRIS: 

kr. 4.000,- inkl. morgenmad/kaffe/the/frugt samt eftermiddagskage

ET KURSUS DER GIVER DIG MULIGHED FOR AT FORBEDRE DIN TRAUMEHEALINGSTEKNIK!

Med udgangspunkt i Traumehealing-grundkurset arbejdes der videre med teknikker (heriblandt projektionsøvelser, generationstraumer og kopitraumer). Kursisten får en større evne til at møde problemerne på et højere niveau og får nemmere ved at takle klientens problematikker.

DET PRAKTISKE

Efterfølgende afholder jeg supervision en gang om måneden. Du får her lejlighed til at øve de teknikker, du allerede har lært, ligesom du får lejlighed til at stille spørgsmål omkring behandlingsteknik m.v.

Du kan efterfølgende gentage kurset for kr. 1.000,-

BEMÆRK: Det er en forudsætning for at blive tilmeldt Traumehealing-overbygning, at du har gennemført TFT-grundkurset og Traumehealing-grundkurset.

Kurset afholdes i vore kursuslokaler på Christianslundsvej 88, 2. sal, Nyborg. Det er ikke muligt at overnatte på kursus-/uddannelsesstedet, men der er gode overnatningsmuligheder i gå-afstand fra kursusstedet.

Tilmelding:
Send mig en sms på 22 43 62 61 med navn, adresse, tlf. og mail, hvorefter jeg sender dig en faktura. Du er tilmeldt kurset når fakturaen er betalt.
Du er velkommen til at kontakte mig på tlf. 22 43 62 61, hvis du har brug for mere information.